777 379 937

nechcipokutu@nechcipokutu.cz

Pojištění proti pokutám za dopravní přestupky.

Víte, že i za banální přestupky můžete dostat zákaz řízení?
A není lepší být proti pokutám pojištěn?

objednatinformace

Na jakém principu fungujeme?

Naše služba funguje na principu běžné právní služby. Využíváme toho, že jak policisté, tak úředníci, jsou lidé průměrně inteligentní, bez výraznějších právních znalostí, s velkou chutí trestat. Oproti tomu my využíváme možností, které právo nabízí. Náš tým je složen z profesionálů, kteří perfektně znají hmotné právo přestupkové, správní právo procesní, specializují se na dopravní právo, ale také z technických inženýrů, kteří dokáží účinně zpochybnit různá měření. Jsme tým lidí, kterým vadí nepřiměřené zásahy státní moci, navrhované pokuty ve výši 100.000 Kč za banální dopravní přestupky, nebo horlivost policistů a správních úředníků, kteří se snaží za všech okolností potrestat každého, jen proto, aby získali „čárku“.

Jsme si vědomi toho, že ten, kdo se profesně zaměřuje jinam, než na přestupkové právo na úseku dopravy, je schopen jen stěží čelit mašinerii úředníků a policistů, kteří velmi šikovně zneužívají jakékoli situace, ve které jejich protějšek nemá potřebné právní znalosti.

Dostal jsem pokutu, jak mám postupovat?

Je to jednoduché. Pokud Vás zastaví policisté a sdělí Vám podezření ze spáchání přestupku, pouze sdělte, že si přejete přestupek projednat ve správním řízení, a že se k věci na místě nebudete vyjadřovat. Policista vypíše oznámení o přestupku a dál nemůže nic činit.

Následně Vám bude doručeno předvolání k ústnímu jednání, nebo obdobná listina, kterou se zahajuje správní řízení. Tuto nám pouze zašlete naskenovanou e-mailem. Připravíme Vám plnou moc, kterou nám opět, prostřednictvím e-mailu, pošlete. Tím Vaše angažovanost ve věci končí. Jakmile bude věc uzavřena, informujeme Vás.

Přinášíme Vám tedy nejen beztrestnost, ale také pohodlí při řešení přestupků.

Jezdím s firemním autem, vadí to?

Nevadí. Pojištění se váže vždy na rodné číslo řidiče vozidla. Je proto nerozhodné, zda jste zároveň provozovatelem vozidla, jezdíte autem firemním, nebo zapůjčeným. Chráníme Vás vždy, když jste vozidlo řídil.

Jaké všechny přestupky řešíte?

Řešíme takové přestupky, které jsou statisticky nejčastější a zároveň za ně hrozí nemalé sankce, spojené se zákazem činnosti a s bodovým postihem. Jde o přestupky, které zpravidla řidiče „trápí“ nejvíce. Jejich kompletní výčet naleznete v sekci co řešíme.

Kolik naše pojištění stojí?

Fungujeme jako pojišťovna. To znamená, že zákazník hradí pouze roční poplatek, a my pomůžeme s každým přestupkem, k jehož spáchání mělo v tomto období dojít. Za řešené přestupky se další peníze nepřiplácí.

Cena za roční pojistné je konečná; v dalším pojistném období se však může změnit. Pokud se dopustíte více dopravních přestupků, jejichž řešení je náročnější, bude stanovená cena pro další rok vyšší. Je pak jen na Vás, zda pojištění prodloužíte pro další rok, či nikoliv.

Pokud naopak budete mít štěstí, a policisté Vás za rok ani jednou nezastaví, bude Vaše cena pro další pojistné období nižší.

Aktuální cena pojistného pro první rok je 3.499 Kč.

Zajímají Vás podrobnější informace?

Není účelem webových stránek zatěžovat každého návštěvníka „právními řečmi“, které zřejmě většinu řidičů ani nezajímají. Proto, zajímá-li Vás více, nebo chcete-li se na nějakou konkrétní situaci zeptat, neváhejte nás kontaktovat telefonicky na čísle +420 777 379 937, rádi si s Vámi o způsobech řešení přestupků popovídáme.