777 379 937

nechcipokutu@nechcipokutu.cz

Pojištění proti pokutám za dopravní přestupky.

Víte, že i za banální přestupky můžete dostat zákaz řízení?
A není lepší být proti pokutám pojištěn?

objednatinformace

Nedávno jsem koncipoval kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, č. j. 52A 47/2014 – 149. Jde o rozsudek vydaný v řízení, kde krajský soud již jednou rozhodl tak, že se žaloba zamítá, a Nejvyšší správní soud tento rozsudek k naší kasační stížnosti zrušil. Nyní krajský soud rozhodoval opakovaně a opět žalobu zamítl. Není divu; věc rozhodoval JUDr. Jan Dvořák, který správní žaloby zamítá automaticky, a to i v případě, kdy jsou důvodné, dokonce i v případech, kdy mu Nejvyšší správní soud uloží závazným právním názorem rozhodnout ve prospěch žalobce.

V tomto článku se nebudu věnovat věci samé, neboť argumentace v rozsudku, v žalobě ani v kasační stížnosti není nikterak zajímavá, ale formální stránka rozsudku a vyjadřování soudu mne přimělo podělit se o něj se světem.

Hitparáda „bullshitů“ z rozsudku:

 

5. místo – náhodná slova:

„Krajský soud se zabýval otázkou zákonnosti postupu správního orgánu prvního přes výše uvedené skutečnosti stupně při doručování rozhodnutí ze dne 30.10.2013…“

Pomineme-li zjevnou nesprávnost zápisu data, kde za tečkou následuje, dle norem, mezera (a upřímně, často jsem vytočený z toho, že takové banality musím učit studenty práv, natož soudy), věta poněkud nedává smysl. Věta je spíše náhodným kompilátem slov, je vidět, že si soudci rozsudky čtou…

 

4. místo – čeština:

„Správní orgán prvního stupně ani žalovaný neměly žádnou pravomoc“

Chápu, že shoda podnětu s přísudkem se na právnické fakultě neučí…

 

3. místo – neexistující zásady:

„právní řád je založen na zásadě presumpce správních aktů vydaných orgány veřejné správy“

Patrně soud mínil presumpci správnosti správních aktů, tedy že se u správních aktů předpokládá jejich správnost, nikoliv že se tyto akty předpokládají jako takové…

 

2. místo – ex tunc vs ex nunc:

„Zrušení správního aktu má účinky toliko ex nunc, které působí výlučně do budoucna, akt již tedy nemůže v budoucnu založit další práva a povinnosti, jedinou výjimku představuje skupina nicotných aktů, prohlášen nicotnosti, které jen formálně odstraňuje neexistující akt, proto působí ex nunc.“

Aha, tedy zrušení správních aktů má účinky ex nunc, avšak výjimkou je „prohlášen“ nicotnosti (patrně prohlášení nicotnosti), které má účinky ex nunc? Milý soude, téměř jakékoli zrušení nezákonného veřejnoprávního aktu má účinky ex tunc, typicky například rozhodnutí v přezkumném řízení, kde § 99 odst. 1 správního řádu explicitně uvádí, že účinky rozhodnutí v přezkumném řízení mohou nastat zpětně od právní moci nebo předběžné vykonatelnosti přezkoumávaného rozhodnutí. Nastávají-li účinky zpětně, jde o tzv. účinky ex tunc. Nastávají-li pouze do budoucna, jde o účinky ex nunc. Njn, učivo prvního ročníku…

 

1. místo – zápis zákonů:

„vedle možností správního orgánu uvedených v § 57 odst. 1 písm. a) a b) – správní řád ve znění zákona č. 500/2004 Sb.“

Neuvěřitelně originální zápis zákona. Pro neprávníky, zákony se zapisují následovně: zákon číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. V praxi je přípustné zapisovat zákon též jen jeho názvem, v tomto případě tedy jen správní řád. Avšak paskvil typu správní řád ve znění zákona č. 500/2004 Sb., v právu opravdu neexistuje (pro úplnost: zákon č. 500/2004 Sb. je právě správní řád, soud tedy cituje správní řád ve znění správního řádu). A opět, učit správně zapisovat zákony studenty čtvrtých ročníků je neuvěřitelně frustrující, neboť jde přeci o základy, které se na právnických fakultách učí v prvních ročnících. Ale učit totéž pod rozsudkem podepsaného soudce?

 

Nezbývá než dodat, že tento rozsudek nijak extrémně nevybočuje z kvality ostatních rozsudků, zejména pardubického soudu. A k formální stránce pak patří i stránka vizuální, kterou je možno vystihnout asi tak, že obyčejné písmo nestačí, tučné písmo nestačí, tučná kurzíva nestačí a dokonce ani tučná, podtržená kurzíva nestačí, a tedy je na místě části textu zapsat písmem o velikosti 14 bodů a jiné písmem o velikosti 16 bodů ☺ Napsat obdobně student střední školy obchodní dopis, tak nedokončí ani střední školu.

 

Screen Shot 2017-07-12 at 01.41.37

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page