777 379 937

nechcipokutu@nechcipokutu.cz

Pojištění proti pokutám za dopravní přestupky.

Víte, že i za banální přestupky můžete dostat zákaz řízení?
A není lepší být proti pokutám pojištěn?

objednatinformace

V poslední době žijí média incidenty taxikářů, kteří „protestují“ proti UBERu na pražském letišti. Svůj nesouhlas dávají najevo polepováním vozidel UBERu, nadávkami, blokováním průchodu zákazníků, pokřiky, a dokonce i rozbitím čelního skla vozidla. Není obecně výjimkou, že pražští taxikáři kopou do vozidel UBERu a jeho řidičům činí všemožné naschvály.
Motoristická vzájemná pojišťovna (MVP) se proto rozhodla nadále neposkytovat zvláštní tarif pro řidiče TAXI. Řidiči TAXI klesli na samé dno společnosti, chovají se naprosto nepřípustně, a MVP nemá nadále zájem s takovýmito osobami spolupracovat a poskytovat jim své služby. Řidiči TAXI si nezaslouží obhajobu od MVP; tím spíše s ohledem k ohlášené blokádě magistrály, čímž si taxikáři pouze vezmou Pražany jako své rukojmí, za účelem dosažení svých partikulárních zájmů. MVP odmítá vydírání vedení hlavního města Prahy pouhrůžkou, že se pražští obyvatelé nedostanou do práce, do školy, či kamkoliv jinam.
Jsou-li taxikáři názoru, že jednání společnosti UBER je protiprávní, nic jim nebrání, aby kontaktovaly příslušné orgány. MVP poučuje taxikáře, že mají-li za to, že jednání společnosti UBER, nebo jejich řidičů, je trestné, jsou příslušnými orgány orgány činné v trestním řízení, tj. policejní orgány či soustava státních zastupitelství. U těchto lze podat trestní oznámení.
Nemají-li taxikáři dojem, že je jednání UBERU trestné (v rovině trestního práva), avšak zastávají-li názor, že je v rozporu s právem, mohou se občanskoprávní cestou domáhat náhrady škody. Prokáží-li u soudu, že jednání UBERU bylo v rozporu s právem, vznikne jim právo na náhradu škody. Tu mohou jednoduše prokázat například rozdílem příjmů dle daňového přiznání (jedním z argumentů taxikářů je, že řidiči UBER neplatí daně; lze tedy usuzovat, že řidiči TAXI vše řádně přiznávají a vzniklou škodu v takovém případě snadno prokážou).
V žádném případě však nemůže být řešením vydírat pražany blokováním ulic a chovat se na letišti jako dobytek. Od řešení podobných sporů zde existuje (stále ještě relativně) nezávislá soustava soudů, na které se taxikáři mohli obrátit, například s návrhem na vydání předběžného opatření. To taxikáři neučinili, ostatně, šance na úspěch předběžného opatření po třech letech fungování UBERU je prakticky nulová. Jak praví zásada vigilantibus iura scripta sunt, právo přeje bdělým. Byli to právě řidiči TAXI, kteří měli tři roky zpět podat návrh na vydání předběžného opatření, pokud měli za to, že koncepce UBER je v rozporu s právem. Taxikáři návrh na předběžné opatření nedali, namísto toho se po třech letech rozčilují a berou si jako rukojmí obyvatele Prahy.
Jednání taxikářů je nepochybně logické, neboť jde o jakýsi „cech“, který hájí své zájmy. Hájí to, že koná obdobnou činnost jako UBER, avšak dráž, v horší kvalitě, s vyššími náklady a s většími riziky. Zákazník nikdy nezíská takovou jistotu, že nebude zkrácen na ceně, jako v případě, kdy tuto počítá aplikace dle GPS, zcela nezávisle na řidiči. Zákazník nikdy nezíská takovou jistotu, že pojede tou nejefektivnější trasou, jako v případě, kdy mu i jeho telefon vypočítá, která trasa je vskutku nejvýhodnější dle aktuálního provozu. Zákazník nikdy nezíská takovou jistotu čistého a uklizeného auta, jako v případě, kdy je řidič každým zákazníkem hodnocen, a je-li špatně hodnocen, jednoduše zakázky nezíská. To stejné platí o chování řidičů. Není náhodou, že jsou to právě taxikáři, kteří se na letišti chovají jako největší hulváti.
A co vy, pojedete raději s řidičem, který plive na jiná auta, kope do nich a chová se agresivně, nebo s někým, kdo jezdí proto, aby se pobavil a odpočinul si od svého všedního života?

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page